آغوش سنگی دیوار

چاپ دوم مجموعه داستان آغوش سنگی دیوار به نویسندگی محمد رضایی‌راد، ۴۰/۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، آغوش سنگی دیوار(مجموعه داستان کوتاه)محمد رضایی‌راد‌ است که توسط نشر فرهنگ ایلیا به چاپ رسیده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

‌می‌دانست چشمانش را که زیباست و موهای پیچ در پیچ اش را. بگذار ببینمت‌ اکنون چگونه‌ای! چهره‌ات همین… و چشمانت همان… سیاه و زیبا، و نافذ و مهربان… و خسته و لبریز از آن‌چه دیده است: شره‌های خونِ بی‌صاحب، خار خارِ خورشید بر جراحت‌های ناسور و آتشِ عطشِ سیراب ناشدنیِ لب های چاک چاک… و موهایت. چه کردی آن موها را؟ آن پیچاپیچ سیاه را؟ این تویی با این سرِ صاف آفتاب سوخته؟ هنوز باد دسته موهایت را در میان خاکریزها و تپه‌ها می پراکنّد. باد می‌وزد سرد است. علف‌های هرز را دانه‌دانه از لای جرز سنگ‌ها بیرون می کشم. دارم به چشمان و موهایت فکر می‌کنم. دیروز به دست‌هایت فکر می‌کردم، و پریروز به شانه هایت. تو را به تکه‌هایی تقسیم کرده‌ام… تکه تکه. این‌گونه می‌توانم به هر تکه، هر قدر که بخواهم فکر کنم. هر چه را که درباره‌شان در خاطر دارم احضار می‌کنم و تا بی‌نهایتِ جزییاتشان را به یاد بیاورم.

Share