گزارش تصویری مانور اطفای حریق مخازن مایعات قابل اشتعال در بندرانزلی

مانور اطفای حریق مخازن مایعات قابل اشتعال در بندرانزلی برگزار شد.

 مانور اطفای حریق مخازن مایعات قابل اشتعال با شرایط مه شدید در مجتمع بندرانزلی برگزار شد.

در این مانور  ۲۵ نفر تیم آتش نشانی که شامل فرمانده عملیات، افسران عملیاتی، کارشناسان پیشگیری، کادر عملیاتی، کارشناس مسئولان، سرگروه و آتش نشانان و همچنین ۷ دستگاه خودروی عملیاتی، آبرسان، امداد و نجات، آمبولانس و خودروی سبک در این مانور حضور داشتند.

گفتنی است، افزایش توان جسمانی و عملیاتی نیروهای آتش‌نشانی و چگونگی استفاده از تاکتیک های اطفایی مناسب هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی در محوطه‌های بندری و ارزیابی توان و دانش تخصصی پرسنل عملیاتی ایستگاه های آتش‌نشانی، ارزیابی توانایی پرسنل در راستای کاربرد صحیح تجهیزات مناسب اطفایی و همچنین شناسایی و ارزیایی ریسک های موجود در حادثه از جمله اهداف این مانور بوده است.

Share