همایش اقتدار بسیجیان شهرستان رودبار

به مناسبت هفته مبارک بسیج همایش اقتدار بسیجیان شهرستان رودبار با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی(ره) شهر رودبار برگزار شد.

به مناسبت هفته مبارک بسیج همایش اقتدار بسیجیان شهرستان رودبار با حضور اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی(ره) شهر رودبار برگزار شد.

Share