شورا و دخالت در انتخاب مدیران شهرداری؛ چرا باید علوی به یک فرد ضعیف حکم مسئولیت بدهد؟

پرسش مهم این است که چرا شهردار رشت باید به یک فرد ناتوان و ضعیف حکم مسئولیت بدهد تا عملکرد ناکارآمد او در آینده خودش و اعضای شورا را زیر سوال ببرد؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کمتر از یک ماه از انتخاب و معارفه امیرحسین علوی به عنوان شهردار رشت می‌گذرد و شاید بی راه نباشد که بگوییم این روزها مهمترین دغدغه اعضای شورا و شهردار رشت انتخاب مدیران شهرداری است.

از گوشه و کنار نیز شنیده می‌شود که فشارهای زیادی روی امیرحسین علوی است. البته شهردار کنونی رشت که روزگاری خود در جایگاه عضو شورا فعالیت می‌کرد نباید با این فشارها بیگانه باشد.

واقعیت امر این است که دخالت در انتخاب مدیران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه اعضای شورا و حتی برای مسئولان ذی نفوذ خارج از مجموعه مدیریت شهری بوده و هست و این موضوع تنها مربوط به این دوره نیست.

محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت در آخرین جلسه شورا در رابطه با دخالت اعضای شورا در انتصاب مدیران گفته بود که «ما اعضای به صورت مستقیم دخالت نخواهیم کرد اما چون حافظ منافع مردم هستیم و سعی می‌کنیم که در انتصابات به شهرداری مشاوره بدهیم زیرا نمی‎خواهیم بنشینم و نظاره‌گر این باشیم که افرادی ضعیف بر مسند مدیریت انتخاب شوند و بعد از ناکارآمدی دست به انتقاد بزنیم».

تعامل، همفکری و هم‌افزایی شهردار و اعضای شورا در امور شهری منطقی و عقلانی است اما بسط اقدامات نظارتی شورا به حوزه انتخاب مدیران همواره یکی از آسیب‌های وارد آمده به مجموعه شورا و شهرداری‌ها بوده است.

اینکه اعضای شورا دوست ندارند مدیری ناکارآمد و ناتوان نیز در شهرداری مسئولیت بگیرد، نکته بسیار ظریفی است اما مهمتر از آن پاسخ به این پرسش است که چرا شهردار رشت باید به یک فرد ناتوان و ضعیف حکم مسئولیت بدهد تا عملکرد ناکارآمد او در آینده خودش و اعضای شورا را زیر سوال ببرد؟!

از سوی دیگر این پرسش نیز ایجاد می‌شود که خدای نکرده مگر اعضای شورا به شهردار منتخب خودشان اعتماد و اعتقاد ندارند که فکر می‌کنند او فردی ناتوان را برای مدیریت انتخاب می‌کند! آیا چنین ذهنیتی نسبت به شهردار منتخب شورا در واقع زیر سوال بردن اعضای شورا نیست؟! چرا که آنها در چنین وضعی در واقع فردی را به عنوان شهردار یک شهر برگزیده‌اند که حتی قدرت انتخاب مدیران سالم را نیز ندارد.

در پایان امیدواریم که انتقادات این روزهای برخی اعضای شورا از شهردار یک ماهه رشت خدای نکرده از روی سهم‌خواهی برای مسئولیت گرفتن گزینه‌های آنها به عنوان مدیران شهرداری نباشد چرا که در چنین وضعی آنگاه اعضای شورا به جای انتقاد از شهردار باید از خودشان انتقاد کنند که به دنبال انتصاب دوستان و آشنایان به عنوان مدیر در شهرداری بوده‌اند.

 

Share