برند اصلی شهر خلاق خوراک متعلق به رشت است | بسته‌های تبلیغاتی سالروز شهات میرزا توزیع شود

مجید عزیزی با اشاره به نزدیکی ایام یکصدمین سالگرد میرزا کوچک خان جنگلی تصریح کرد: میرزاکوچک خان افتخار گیلان است و از بعد اعتقادی و نظارتی یکی از اسطوره‌ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجید عزیزی عضو کمیسیون توسعه پایدار با تبریک هفته بسیج در ادامه به تشریح مفهوم توسعه پایدار پرداخت و بیان کرد: برخی از معضلات در سالیان متوالی گفت: صحبت کردن و وعده دادن‌های متعدد در خصوص احیای رودخانه‌ها و یا تالاب عینک رشت دیگر برای مردم شهر عذاب‌آور است. در حالی که احیای رودخانه‌ها و تالاب عینک محرک ثبات در توسعه پایدار در حوزه گردشگری است.

وی ظرفیت و زیرساختهای شهر رشت را به نسبت برخی از شهرهای دیگر بسیار مناسب دانست که بهره لازم به نسبت این ظرفیت را به دست نیاورد.

عضو کمیسیون توسعه پایدار در ادامه خواستار برگزاری جلسات با مدیران ارشد دیگر دستگاه‌های استان جهت هماهنگی و همکاری در توسعه شهر رشت شد.

مجید عزیزی با اشاره به نزدیکی ایام یکصدمین سالگرد میرزا کوچک خان جنگلی تصریح کرد: میرزاکوچک خان افتخار گیلان است و از بعد اعتقادی و نظارتی یکی از اسطوره‌ها است. علی‎رغم جلسه‌ای که در خصوص برگزاری هرچه بهتر یکصدومین سالگرد این اسطوره تشکیل شد اما بازخوردی در شهر را مشاهده نکردیم. متولیان امر در شهرداری در جهت شناساندن هر چه بیشتر میرزاکوچک خان جنگلی می‌توانند حداقل بسته‌های تبلیغاتی را تهیه و در ورودی‌های شهر پخش نمایند و یا با استفاده از بیلبوردهای این ایام را گرامی داشت.

وی با انتقاد از باقی ماندن مدیران استانی دولت قبل بر مسند اظهار نمود: به نظر مدیران باقی مانده از دولت سابق انگیزه لازم را ندارند و این باعث شده شهر دچار سکون در حوزه فرهنگ شود.

عضو کمیسیون توسعه پایدار با اشاره به اضافه شدن شهر کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک افزود: اما یکی از مسوولین شهر کرمانشاه در پی مصاحبه‌ای کرمانشاه را تنها شهر خلاق خوراک کشور اعلام نمود که در همین خصوص در پی مصاحبه‌ای خاطرنشان کردم که برند اصلی متعلق به رشت است و در کنار شهر رشت کرمانشاه به عنوان دومین شهر خلاق در ایران است. که باید با اقداماتی در شهرداری این برند را برای شهر رشت حفظ نماییم تا باعث سرزندگی شهر باشد.

Share