گزارش تصویری مراسم ۱۳ آبان در لنگرود

ابوالفضل شکری: مراسم ۱۳ آبان در لنگرود با سخنرانی سرهنگ پاسدار حسن حبیبی جانشین فرمانده سپاه قدس در امور اقشار بسیج برگزار شد.  

ابوالفضل شکری: مراسم ۱۳ آبان در لنگرود با سخنرانی سرهنگ پاسدار حسن حبیبی جانشین فرمانده سپاه قدس در امور اقشار بسیج برگزار شد.

 

Share