گزارش تصویری برداشت زعفران در ارتفاعات دیلمان

ابوالفضل شکری: برداشت طلای سرخ “زعفران” در ارتفاعات عاشورآباد دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل آغاز شد. هم اکنون در ۲۰ هکتار از اراضی سیاهکل زعفران کشت می شود.

ابوالفضل شکری: برداشت طلای سرخ “زعفران” در ارتفاعات عاشورآباد دیلمان از توابع شهرستان سیاهکل آغاز شد. هم اکنون در ۲۰ هکتار از اراضی سیاهکل زعفران کشت می شود.

Share