چهار دلیل برای مشارکت چینی ها در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ایران

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تبادل سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار در تمام کشورهای دنیا رایج بوده و در کنار ظرفیت های داخلی می توان از ظرفیت سرمایه گذاری چینی ها برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی استفاده کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی بابایی کارنامی با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر مشارکت چینی ها برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیان کرد: سرمایه گذاری چینی ها و حتی سایر شرکت های خارجی مغایر با منافع شرکت های داخلی و ظرفیت های ما نیست. امروز بحث سرمایه گذاری چینی ها مطرح است و ما همواره از سرمایه گذاری کشورهای خارجی استقبال خواهیم کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از ایراداتی که همواره به مدیریت کشور ما وارد می دانستند این بود که چرا باب مذاکره و همکاری با کشورهای دیگر را باز نمی کنید. کشور چین یک ابرقدرت اقتصادی است چه اشکالی دارد به بهانه تامین مسکن در کوتاه مدت ما وارد سرمایه گذاری های جدیدتری نیز بشویم.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سرمایه گذاری کشورهای خارجی حسن های متعددی دارد از جمله اینکه هم سرمایه جدید وارد کشور می شود و هم تکنولوژی نوین وارد می شود و هم تبادل دانش فنی صورت می گیرد. این امر حتی می تواند زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در حوزه هایی غیر از مسکن را نیز فراهم کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما منکر ظرفیت های داخلی و دانش متخصصان خودمان نیستیم، باید از تمام دانش و ظرفیت داخلی نیز استفاده شود. اما برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کوتاه مدت ظرفیت خالی نیز وجود دارد که می توان برای پرکردن این ظرفیت خالی از کشورهای دیگر استفاده کنیم.

بابایی کارنامی افزود: تبادل سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار در تمام کشورهای دنیا رایج است، برخی از کشورهای دیگر نیز از ظرفیت های ما استفاده کرده اند. از نظر بنده ورود شرکت های خارجی به اصل امنیت سرمایه گذاری در کشور آسیب وارد نمی کند.

Share