فوتونیوز: آیا یکی از وراث حق فروش ملک را دارد؟!

طرح: صابر عاشری

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: اگر یکی از وراث بدون اجازه سایر ورثه اقدام به فروش ملک نماید، مرتکب فروش مال غیر شده و وراث حق دارند علیه وی به عنوان فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت نمایند.

Share