ظرفیت دیلمان برای کاشت زعفران در ۲ هزار هکتار

بخشدار دیلمان با اشاره به ظرفیتهای این بخش در حوزه کشاورزی گفت: از ۷ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی می توانیم ۲ هزار هکتار را به کشت زعفران اختصاص بدهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بهرام آریامنش در حاشیه برداشت زعفران در عاشورآباد دیلمان به دیارمیرزا گفت: در دیلمان ۲۰ هکتار زمین زیر کشت زعفران داریم که پیش بینی می شود کشاورزان ۲ میلیارد تومان درآمد کسب کنند.

بخشدار دیلمان با اشاره به ظرفیتهای این بخش در حوزه کشاورزی و دامپروری گفت: از ۷ هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی می توانیم ۲ هزار هکتار را به کشت زعفران اختصاص بدهیم.

وی افزود: جهاد کشاورزی برای هر هکتار تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد اختصاص می دهد.

آریامنش اظهار کرد: با توجه به فعالیت دامپروری و نیاز دامها به علوفه هدف ما این نیست که تمام ۷ هزار هکتار به کشت زعفران اختصاص پیدا کند و براساس اقلیم و نیاز منطقه تصمیم گیری خواهد شد.

Share