دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی خبر داد؛

ترخیص غلات غیراستاندارد از گمرک بندر انزلی برای تولید الکل صنعتی

با دستور دادستان بندرانزلی هزار و ۴۰۰ تن غلات غیر استاندارد برای تولید الکل صنعتی از بندر انزلی ترخیص شده و شرکت جهان الکل برنده رسمی مزایده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اکبر سبحانی، دادستان عمومی و انقلاب بندرانزلی گفت: بندرانزلی یکی از مهم‌ترین بنادر تامین کننده کالاهای اساسی بوده که بخش زیادی از آن به غلات و نهاده‌های دامی اختصاص دارد و پس از ورود کالا آزمایش‌های لازم از سوی دستگاه‌های مجری انجام و در صورت تایید سلامت و استاندارد کالا، ترخیص می‌شود.

وی در ادامه افزود: متاسفانه به رغم اعلام تایید از سوی دستگاه‌های مجری، به علت بروکراسی اداری گمرکی، تحویل ندادن ارز دولتی به وارد کننده از سوی بانک عامل و ترک فعل‌های انجام شده هزار و ۴۰۰ تن غلات و نهاده‌های دامی به مدت ۳ سال در انبارهای متروکه در بندرانزلی و بندر کاسپین دپو شده و دیگر به عنوان نهاده‌های دامی قابل استفاده نبود و با انجام مراحل قانونی و ارائه مجوز به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مزایده رسمی برگزار شد تا این اقلام برای مصارف دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

دادستان بندرانزلی افزود: شرکت جهان الکل برنده رسمی مزایده شد و از این غلات غیر استاندارد برای تولید الکل صنعتی استفاده خواهد کرد.

اکبر سبحانی گفت: برای تسهیل در تامین کالاهای اساسی در سال جاری قوانین خوبی صادر شده است و دستگاه قضایی با افرادی که تخلف می‌کنند مطابق قانون برخورد می‌کند.

Share