اعضای هیات رییسه شورای اسلامی شهرستان انزلی انتخاب شدند

انتخاب و تعیین اعضای هیات رییسه شورای شهرستان انزلی در دفتر معاونت عمرانی فرمانداری انزلی برگزار و در رای گیری مخفی به عمل آمده از میان اعضا، آقای سید ابراهیم مرتضوی به اتفاق آرا به عنوان ریاست شورای شهرستان انزلی به مدت یک سال انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انتخاب و تعیین اعضای هیات رییسه شورای شهرستان انزلی در دفتر معاونت عمرانی فرمانداری انزلی برگزار و در رای گیری مخفی به عمل آمده از میان اعضا، سید ابراهیم مرتضوی به اتفاق آرا به عنوان ریاست شورای شهرستان انزلی به مدت یک سال انتخاب شد.

همچنین به اتفاق آرای اعضای شورای شهرستان انزلی، شعبان جعفری به عنوان نایب رییس، حسن زلفی به عنوان منشی و خزانه‌دار، محمدرضا صفری به عنوان نماینده شورای استان انتخاب شدند.

آقایان سید ابراهیم مرتضوی، محمدرضا صفری، شعبان جعفری، محمد هادی نژاد و حسن زلفی پنج عضو شورای شهرستان انزلی هستند.

Share