گزارش تصویری یادواره شهدای چابکسر

یادواره ۱۲۹ شهید بخش چابکسر و دو شهید گمنام این بخش با سخنرانی سردار مرادی مشاور فرمانده سپاه قدس برگزار شد.

یادواره ۱۲۹ شهید بخش چابکسر و دو شهید گمنام این بخش با سخنرانی سردار مرادی مشاور فرمانده سپاه قدس برگزار شد.

Share