گزارش تصویری یادواره شهدای بخش رحیم آباد

ابوالفضل شکری: یادواره سرداران، امیران، فرماندهان و شهدای بخش رحیم آباد با سخنرانی سردار شکرالهی برگزار شد.

ابوالفضل شکری: یادواره سرداران، امیران، فرماندهان و شهدای بخش رحیم آباد با سخنرانی سردار شکرالهی برگزار شد.

Share