گزارش تصویری واکسیناسیون کارگران در شهرک صنعتی رشت

در پی اجرای طرح ملی واکسیناسیون کووید_۱۹ در کشور، مجتمع فولاد گیلان همراه و همگام با کادر بهداشت و درمان، جهت اجرای طرح واکسیناسیون قشر کارگر استان با دراختیار قراردادن کلینیک و نیروی انسانی این مجتمع علاوه‌ بر واکسینه کردن پرسنل مجتمع فولاد گیلان و خانواده های آنان، پذیرای پرسنل سایر شرکت‌های شهر صنعتی رشت […]

در پی اجرای طرح ملی واکسیناسیون کووید_۱۹ در کشور، مجتمع فولاد گیلان همراه و همگام با کادر بهداشت و درمان، جهت اجرای طرح واکسیناسیون قشر کارگر استان با دراختیار قراردادن کلینیک و نیروی انسانی این مجتمع علاوه‌ بر واکسینه کردن پرسنل مجتمع فولاد گیلان و خانواده های آنان، پذیرای پرسنل سایر شرکت‌های شهر صنعتی رشت شده است و تا پایان طرح واکسینه کردن کارگران استان این همکاری ادامه دارد.

Share