گزارش تصویری عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در رودسر

ابوالفضل شکری: مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) از میدان سپاه تا مسجد شهدای رودسر برگزار شد.

ابوالفضل شکری: مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) از میدان سپاه تا مسجد شهدای رودسر برگزار شد.

Share