گزارش تصویری صید ماهیان استخوانی در لنگرود

ابوالفضل شکری: همزمان با فصل صید ماهیان استخوانی، صیادان لنگرودی نیز برای صید به دریا رفتند.

ابوالفضل شکری: همزمان با فصل صید ماهیان استخوانی، صیادان لنگرودی نیز برای صید به دریا رفتند.

Share