هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه تعیین شد

جلسه تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه با حضور فرماندار و نمایندگان شورای شهر آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در دفتر کار فرماندار برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه تعیین هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان آستانه اشرفیه با حضور فرماندار و نمایندگان شورای شهر آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در دفتر کار فرماندار برگزار شد.

در این جلسه با استناد به آراء اخذ شده محمدصادق مقدادی به عنوان رییس شورای اسلامی شهرستان، کبری ثابت قدم نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان، حسن حبیب‌پور سخنگو شورای اسلامی شهرستان، حسین جعفری و فرید اسماعیل زاده منشی شورای اسلامی شهرستان که فرید اسماعیل‌زاده به عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان در شورای اسلامی استان نیز انتخاب شدند.

Share