لیست مراکز واکسیناسیون در رشت (پنجشنبه ۱۵ مهر)

شش مراکز واکسیناسیون در رشت (پنجشنبه ۱۵ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم  ۱ و ۲ ، آسترازنکا ۲ و دز دوم برکت و همچنین در یک مرکز نیز اسپوتنیک ۱ صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شش مراکز واکسیناسیون در رشت (پنجشنبه ۱۵ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم  ۱ و ۲ ، آسترازنکا ۲ و دز دوم برکت و همچنین در یک مرکز نیز اسپوتنیک ۱ صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

Share