لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (پنجشنبه ۲۲ مهر)

۵۲ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام پنجشنبه ۲۲ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۵۲ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام پنجشنبه ۲۲ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت

 

Share