لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه اول آبان)

۴۲ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه اول آبان) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲، اسپوتنیک ۱ صورت می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۴۲ مرکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه اول آبان) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲، اسپوتنیک ۱ و پاستوکووک صورت می‌گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

منظور از مراکز ۱ تا ۱۵، مراکز بهداشت شهرستان رشت هستند. با توجه به تزریق دز یک به اکثریت مردم به زودی از تعداد مراکزی که در آنها تزریق دز اول صورت می گیرد کاسته خواهد شد.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت.

Share