لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۲۴ مهر)

۵۳ مرکز واکسیناسیون در رشت (شنبه ۲۴ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند. در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ۵۳ مرکز واکسیناسیون در رشت (شنبه ۲۴ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت.

Share