لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام (شنبه ۳ مهر)

۳۰ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام (شنبه ۳ مهر) در نظر گرفته شده است که در این مراکز تزریق دز یک و دو سینوفارم صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روز شنبه سوم مهر ۳۰ مرکز واکسیناسیون در شهرستان های رشت و خمام آماده تزریق هستند.

در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و علی رغم وعده های پرتکرار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

Share