لیست مراکز واکسیناسیون در رشت (جمعه ۲۳ مهر)

هفت مرکز واکسیناسیون در رشت (جمعه ۲۳ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هفت مرکز واکسیناسیون در رشت (جمعه ۲۳ مهر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.

در این مراکز تزریق واکسن سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۲، آسترازنکا ۲ و اسپوتینک ۱ صورت می گیرد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص واکسن کرونا با شماره ۴۴۰۱ تماس بگیرید.

آدرس پایگاه شبانه روزی پارس خزر: شرکت پارس خزر ابتدای جاده سنگر، روبروی انبار نفت

Share