روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

شرق هم مثل غرب زالوصفت و بدعهد است | به هیچیک از این دو اردوگاه اعتماد نکنیم

سیاستمداران هوشمند می‌دانند همان‌طور که آمریکا چیزی برای منطقه خاورمیانه به ارمغان نیاورده، چین و روسیه نیز به خاورمیانه چیزی نداده‌اند و نخواهند داد. آن‌ها به همان اندازه که از رفتن آمریکا خوشحال هستند باید از ورود چین و روسیه به جغرافیای خاورمیانه غمگین و ناراحت باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

سیاستمداران هوشمند می‌دانند همان‌طور که آمریکا چیزی برای منطقه خاورمیانه به ارمغان نیاورده، چین و روسیه نیز به خاورمیانه چیزی نداده‌اند و نخواهند داد. آن‌ها به همان اندازه که از رفتن آمریکا خوشحال هستند باید از ورود چین و روسیه به جغرافیای خاورمیانه غمگین و ناراحت باشند زیرا اگر آمریکا خاورمیانه را دوشیده، روسیه و چین، خاورمیانه را خواهند بلعید! پس برخلاف گمان بعضی افراد، باید پذیرفت سیاست «نه شرقی – نه غربی» که امام خمینی بانی آنست، هوشمندانه‌ترین استراتژی است، زیرا در خوردن، بلعیدن و چاپیدن هیچ تفاوتی بین غرب و شرق وجود ندارد.

به قول یکی از روزنامه‌نگاران داخلی: «نکته مهم و کلیدی این است چین و روسیه از آمریکاستیزی برخی کشورها بهترین بهره‌برداری را کرده و آرام آرام به عنوان زور و بازوی پنهان این مبارزه، خود را به کشورهای آمریکاستیز نزدیک کرده و در فضای حمایت و پشتوانه بودن، اهداف اقتصادی و سیاسی آتی خود را دیکته کرده‌اند. در فضایی که آمریکا پلیس بد بود، چین و روسیه خود را در نقش پلیس خوب جلوه دادند و آغاز خطر و آغاز استعمار و استبداد نوین در چنین واقعیتی شکل گرفت.

باید پذیرفت در آینده‌ای نزدیک نیاز به شعار نه شرقی نه غربی را کاملاً احساس خواهیم کرد بنابراین در شرایط امروز منطقه و جهان فقط درحال تجربه شعار نه غربی هستیم و به دلیل مبارزه افراطی با غرب، شکار شرق شده‌ایم. بنابراین بیرون آمدن از چنین دامی بسیار سخت و پُر هزینه شده است به همین دلیل در فرآیند زمان شعار نه شرقی نه غربی آرزوی حکمرانان خواهد شد.

مصداق عبارت از ترس مار غاشیه به عقرب جراره پناه بردن، شده‌ایم! حکمرانان مملکت بپذیرند اگر آمریکا مدل‌هایی مثل کره‌جنوبی، ژاپن، برزیل، مالزی، ترکیه و…را ایجاد کرد چین از این جنس نیست! چین برای سیر کردن شکم جمعیت یک میلیارد و خرده‌ای کشورش مجبور به جارو کردن منابع حیاتی کشورهای تنها شده است و باید پذیرفت از دلِ مدلِ سیاسی و فرهنگی بسته چینی، که به تعبیری مملکتی دگرخواه هم به حساب نمی‌آیند منافعی برای هواداران نخواهد داشت که اگر داشت سر و شکل کشور دوست، همسایه و هم‌کیش آئینی و سیاسی یعنی کره‌شمالی اینچنین مصیبت‌بار نبود».

هرچند بعضی نکات موردنظر این روزنامه‌نگار داخلی را قابل مناقشه می‌دانیم، اما بر این نکته تاکید می‌کنیم که هرگز نباید از سیاست «نه شرقی – نه غربی» که میراث جاودان امام خمینی است فاصله بگیریم. شرق هم مثل غرب بدعهد و زالوصفت است. سیاست درست اینست که به هیچیک از این دو اردوگاه اعتماد نکنیم در عین حال که می‌توانیم با هر دو رابطه متعادل داشته باشیم.

Share