رودسر با ۱۴۰ میلیمتر بیشترین بارندگی

امیر مرادی گفت: شدت بارش باران در چندساله اخیر در شهرستان رودسر بی سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: در پی تغییر ناگهانی هوا در استان گیلان بالاترین بارش باران استان گیلان شهرستان رودسر بوده است.

امیر مرادی افزود: این میزان بارش باران در شهرستان رودسر ۱۴۰ میلیمتر بوده است که بی سابقه بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان افزود: تاکنون رصدی که در سطح استان گیلان داشته آیم خساراتی نداشته ایم.

Share