توسعه زیر ساخت های سوارکاری و حفظ نژاد اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار رشته ورزشی سوارکاری را یکی از ورزش های مفرح و سفارش شده در آموزه های دینی بیان کرد و گفت: گسترش فعالیت در حوزه ورزش و رشته‌های مختص به اقلیم هر منطقه اثرات مثبت در حوزه نشاط اجتماعی، فرهنگی و حفظ ارزشهای مطقه‌ای دارد و سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی لازم به منظور گسترش فعالیت در این رشته ورزشی را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران با اکبری مقدم، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار و پیرامون توسعه فعالیت در رشته سوارکاری و حفظ نژاد اسب کاسپین با محوریت سازمان منطقه آزاد انزلی گفتگو کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار رشته ورزشی سوارکاری را یکی از ورزش های مفرح و سفارش شده در آموزه های دینی بیان کرد و گفت: گسترش فعالیت در حوزه ورزش و رشته‌های مختص به اقلیم هر منطقه اثرات مثبت در حوزه نشاط اجتماعی، فرهنگی و حفظ ارزشهای مطقه‌ای دارد و سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی لازم به منظور گسترش فعالیت در این رشته ورزشی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ نژاد اسب کاسپین خاطرنشان کرد: شش دوره از رقابت‌های ورزشی اسب کاسپین با مشارکت سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور معرفی نژاد برتر و حفاظت از اصالت نژادی اسب کاسپین تاکنون برگزار شده و شایسته است به منظور معرفی این گونه خاص و ثبت آن در سطح بین المللی با محوریت استان های شمالی کشور اقدامات لازم انجام شود.

در ادامه مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری فدراسیون جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ باشگاه‌سوارکاری با سرمایه گذاری بخش خصوصی در سطح کشور دایر شده است که این موضوع بیانگر استقبال بخش خصوصی از این رشته مفرح و حجم بالای سرمایه گذاری در این حوزه است.

وی در ادامه گسترش فعالیت رشته ورزشی سوارکاری را منجر به افزایش فرصت های شغلی و ایجاد نشاط در سطح جامع اعلام و خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای ورزشی از جمله مسابقات سوارکاری معرفی نجات های برتر منجر به حفظ گونه‌های ارزشمند و صادرات اسب به کشورهای مختلف شده که این امر علاوه بر ایجاد فرصت شغلی برای جوامع محلی موجب افزایش درآمد ارزی کشور مان شده است و با توجه به موقعیت ممتاز منطقه آزاد انزلی آمادگی لازم از سوی فدراسیون سوارکاری به منظور ایجاد مجموعه کامل جهت برگزاری رقابت ها و گسترش فعالیت ورزشی در این حوزه وجود دارد.

در ادامه این نشست از هوشنگ افشاری یکی از بزرگ‌ترین فعالین حوزه حفظ و تکثیر اسب کاسپین در منطقه آزاد انزلی تقدیر به عمل آمد و آقای سیرنگ پوررحیمی نیز به عنوان رئیس هیئت سوارکاری منطقه آزاد انزلی منصوب شد.
Share