تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در روستای پایین محله شفت

در راستای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر و توسعه پایدار مناطق روستائی نسبت به تعویض و جایگزینی قریب به ۲ هزار متر شبکه فرسوده سیمی با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۲.۷ میلیار ریال در روستای پایین محله چماچاء شهرستان شفت اقدام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پژمان جمالی سرپرست امور توزیع برق شفت در رابطه با پروژه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار روستای شفت گفت: پروژه احداث ۱۷۵۰ متر کابل خودنگهدار در این ناحیه از شهرستان شفت، با اعتباری معادل ۲۷۰۰ میلیون ریال و به همت و تلاش ۴ اکیپ عملیاتی اجرا شد.

لازم به ذکر است در سال گذشته ۴۱ کیلومتر کابل خودنگهدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان شفت با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد ریال احداث شد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون بیش از ۳۲۰۰۰ متر دیگر از شبکه‌های فرسوده با کابل خودنگهدار با اعتباری قریب به ۵۰ میلیارد ریال جایگزین شده است.

این آئین با حضور مهندس مهندس پژمان جمالی سرپرست امور توزیع برق شفت، مهندس حسن مقتدر مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری، و تنی چند از مسوولین محلی شهرستان مذکور اجرا شد.

Share