بازدید قاضی ویژه اراضی ملی شهرستان لنگرود از عرصه نوشینه چای لنگرود

صبح امروز طی بازدید حضوری رحیمی نیت قاضی ویژه اراضی ملی شهرستان لنگرود، از محل زمین (عرصه) کارخانه نوشینه چای، مدارک مالکیتی عرصه تحت تصرف و همچنین مجوزهای اخذ شده ایشان بررسی و دستورات قضایی لازم صادر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، صبح امروز طی بازدید حضوری قاضی ویژه اراضی ملی شهرستان لنگرود، رحیمی نیت، از محل زمین (عرصه) کارخانه نوشینه چای، مدارک مالکیتی عرصه تحت تصرف و همچنین مجوزهای اخذ شده ایشان بررسی و دستورات قضایی لازم صادر گردید.

در این بازدید میدانی، رییس اداره حفاظت از اراضی شرق گیلان، نمایندگان اداره محیط زیست، ریاست زندان لنگرود و مأموران انتظامی شهرستان لنگرود هم حضور داشتند.

مقرر شد تا اطلاع ثانوی مدعی مالکیت و متصرف فعلی، تا تعیین تکلیف وضعیت مالکیت زمین، در راستای اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، از هرگونه دخالت و ساخت و ساز در عرصه مورد بحث خودداری نمایند.

در انتهای بازدید، قاضی ویژه اراضی ملی شهرستان لنگرود، رحیمی نیت، مجدداً تأکید کرد: در راستای اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب، خط قرمز دستگاه قضایی، تعدی و تجاوز به اراضی ملی و بیت المال است و دستگاه قضایی بدون هیچگونه اغماضی با برخورد قانونی و سخت، از هرگونه تعدی به بیت المال جلوگیری می‌نماید.

جانشین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، به سایر سودجویانی که مترصد هرگونه فرصت برای سوءاستفاده و تصرف اراضی ملی هستند، هشدار داد که با رصد شبانه روزی توسط نهادهای ذی ربط، دادستانی بر تمامی اراضی ملی این شهرستان نظارت کامل و وافی دارد و اجازه هیچگونه سوءاستفاده ای به متجاوزان به بیت المال داده نخواهد شد.

رحیمی نیت تأکید کردند، در عین حال، دادستانی حافظ حقوق حقه مردم شریف هستند و مانع هرگونه دست اندازی و تعرض به اراضی ایشان می شوند.

Share