اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان رودسر مشخص شدند

طی مراسمی با حضور محمد مهدی مظفری فرماندار شهرستان رودسر، معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی و برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رودسر، انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان رودسر معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد مهدی مظفری فرماندار شهرستان رودسر در این نشست با بیان اینکه شوراها منتخبین مردم هستند، اظهار داشت: شوراها با شناسایی و پیگیری مشکلات می‌توانند در جهت مرتفع نمودن آن با مسئولین همراهی کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان رودسر افزود: بی‌تردید شناسایی و پیگیری مشکلات در سطح شهر و روستا توسط شوراها و انتقال آن به مسئولین، برطرف نمودن مشکلات را سرعت می‌بخشد و این امر ضمن برطرف نمودن مشکلات، ارتقای شهرستان در شاخصه‌های گوناگون را به همراه خواهد داشت.

در این نشست با برگزاری انتخابات اسامی ذیل به عنوان اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان رودسر معرفی شدند.

۱. سید سبحان میرعابد حسینی رئیس شورا
۲. سیروس حسن خانی نایب رئیس شورا
۳. وهاب رضایی سخنگو
۴. رامین احمدی منشی اول
۵. محمد محمدی درسنکی منشی دوم

Share