اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند+ اسامی

درجلسه هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پنج عضو جدید شورای عالی بورس در جلسه هیات دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی انتخاب و معرفی شدند.

درجلسه هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند.

دراین جلسه همچنین رسول سعدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

Share