گزارش تصویری بارش باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود

ابوالفضل شکری: همزمان با بارش سیل آسای باران در لنگرود، سرپرست فرمانداری این شهرستان از نقاط مختلف شهر بازید کرد.

ابوالفضل شکری: همزمان با بارش سیل آسای باران در لنگرود، سرپرست فرمانداری این شهرستان از نقاط مختلف شهر بازید کرد.

Share