موافقت شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد دو رشته جدید در دانشگاه گیلان

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته‌های جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع‌های گردشگری به صورت روزانه و مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سامانه‌های کامپیوتری به صورت مجازی، در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۲ رشته جدید در دانشگاه گیلان موافقت کرد.

دانشگاه گیلان در این رابطه اعلام کرد: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با پذیرش دانشجو در رشته‌های جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع‌های گردشگری به صورت روزانه و مهندسی کامپیوتر، گرایش معماری سامانه‌های کامپیوتری به صورت مجازی، در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان به صورت قطعی موافقت کرد.

هم اکنون بیش از ۱۸ هزار دانشجو در ۳۱۲ رشته گرایش در ۳ مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند.

Share