معرفی تخریب کننده اراضی جنگلی منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت به مراجع قضایی

علی محمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر اظهار داشت: متخلف ایجاد تغییر کاربری و تخریب اراضی جنگلی منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت شهرستان رودسر به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، متخلف ایجاد تغییر کاربری و تخریب اراضی جنگلی منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت شهرستان رودسر به مراجع قضایی معرفی شد.

علی محمدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رودسر گفت: پیرو گزارش مردمی مبنی بر احداث جاده باغی غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی مسیر احداثی جاده در منطقه حفاظت شده سرولات و جواهر دشت رودسر، مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از حضور در منطقه فوق و مشاهده تخلف، با اخذ دستور قضایی نسبت به توقف عملیات تخریب، جاده‌سازی و تغییر کاربری زمین به مساحت حدود ۶۰۰۰ مترمربع اقدام کردند.

وی در پایان اظهار داشت موارد تخلف پس از صورتجلسه و گزارش مامورین جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

Share