محمدعلی صادقی شهردار ماکلوان شد

محمدعلی صادقی، با چهار رای شورا، مجددا به عنوان شهردار ماکلوان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهندس محمدعلی صادقی، با چهار رای شورا به عنوان شهردار ماکلوان انتخاب شد.

اعضای دوره ششم شهر ماکلوان همانند اعضای دوره های قبل شورا بار دیگر به محمدعلی صادقی اعتماد کردند و سکان هدایت شهر ماکلوان را به او سپردند.

ماکلوان در شهرستان فومن واقع است و از سال ۹۱ دارای شهرداری شده است.

Share