حکم جالب برای راننده متخلفی که پلاک خودرو را مخدوش کرد

مجازات راننده متخلف؛ تهیه کپسول اکسیژن برای بیمارستان پیروز لاهیجان!

قرار تعلیق مراقبتی از ناحیه دادیار شعبه سوم مبنی بر تهیه کپسول اکسیژن برای بیمارستان پیروز لاهیجان برای راننده‌ای که مبادرت به نقض محدودیت‌های کرونایی با مخدوش نمودن پلاک خودرو کرد، صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از لاهیجان، قرار تعلیق مراقبتی از ناحیه دادیار شعبه سوم مبنی بر تهیه کپسول اکسیژن برای بیمارستان پیروز لاهیجان برای راننده‌ای که مبادرت به نقض محدودیت‌های کرونایی با مخدوش نمودن پلاک خودرو کرد، صادر شد.

به موجب ماده ۸۱ از قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید.

Share