لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (پنجشنبه ۲۵ شهریور)

روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۷ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۷ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان در نظر گرفته شده است.

مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد: در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

Share