لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام(چهارشنبه ۲۴ شهریور)

روز چهارنشبه ۵۱ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور ۵۱ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

مرکز بهداشت شهرستان رشت اعلام کرد: در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

Share