لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام(سه شنبه ۲۳ شهریور)

روز سه شنبه بیش از ۴۵ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز سه شنبه ۲۳ شهریور بیش از ۴۹ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

Share