لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۲۲ شهریور)

روز دوشنبه بیش از ۴۵ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز دوشنبه بیش از ۴۵ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

در این مراکز واکسن‌های سینوفارم و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

 

Share