لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (شنبه ۲۰ شهریور)

۴۷ مرکز واکسیناسیون شنبه ۲۰ شهریور، در شهرستان رشت درنظر گرفته شده است. در این مراکز واکسن‌های سینوفارم ۱و۲ و همچنین برکت و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز شنبه ۲۰ شهریور ۴۷ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

در این مراکز واکسن‌های سینوفارم ۱و۲ و همچنین برکت و آسترازنیکا ترزیق می‌شود.

Share