لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام(چهارشنبه ۳۱ شهریور)

برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز (چهارشنبه ۳۱ شهریور)، ۵۱ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز (چهارشنبه ۳۱ شهریور)، ۵۱ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

در این مراکز تزریق سینوفارم صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا نیست.

Share