لیست مراکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (جمعه ۲۶ شهریور)

روز جمعه ۲۶ شهریور، ۲۰ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده که در هر بیست پایگاه تزریق سینوفارم یک صورت گرفته می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز جمعه ۲۶ شهریور، ۲۰ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان رشت در نظر گرفته شده است.

در هر بیست پایگاه تزریق سینوفارم یک صورت گرفته و در یک پایگاه مشترک شاهد تزریق سینوفارم دز یک و دو خواهیم بود.

Share