لیست مراکز واکسیناسیون در رشت و خمام(۲۸ شهریور)

برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز یکشنبه ۲۸ شهریور، ۵۵ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان‌های رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برای جلوگیری از ازدحام شهروندان و تسریع در روند واکسیناسیون، روز یکشنبه ۲۸ شهریور، ۵۵ مرکز واکسیناسیون برای شهرستان‌های رشت و خمام در نظر گرفته شده است.

در ۵۵ پایگاه تزریق سینوفارم یک و دو و آسترازینکا دو صورت گرفته و خبری از برکت و آسترازینکا یک نیست.

Share