سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان منصوب شد

سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان با حکم مدیرعامل آب منطقه ای گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم وحید خرّمی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان محمد مهدی اکبری رئیس گروه حفاظت و بهره برداری از رودخانه‌ها و سواحل با حفظ سمت سازمانی به عنوان سرپرست مدیریت منابع آب منطقه مرکزی گیلان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظربه مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت سازمانی، سرپرستی مدیریت منابع آب منطقه مرکزی به شما محول می‌گردد تا نسبت به انجام وظایف مربوطه زیرنظر معاونت حفاظت و بهره برداری اقدام نمایید.

Share