تجلیل از پزشکان و کادر درمانی درمانگاه شهید عبدالکریمی

ابوالفضل شکری: به مناسبت روز پزشک، امام جمعه کومله، شهردار و اعضای شورای شهر کومله در درمانگاه شهید عبدالکریمی حضور یافته و از پزشکان و کادر درمانی این درمانگاه تجلیل کردند.

ابوالفضل شکری: به مناسبت روز پزشک، امام جمعه کومله، شهردار و اعضای شورای شهر کومله در درمانگاه شهید عبدالکریمی حضور یافته و از پزشکان و کادر درمانی این درمانگاه تجلیل کردند.

Share