برخی از مدیران در تخلفات اوین مقصر بودند | این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این فیلم‌ها در طی چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود، از آرشیو این مجموعه خارج شده است و این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: فیلم‌های انتشار یافته از داخل زندان اوین بسیار تلخ و ناگوار است و ما قبل از اینکه این بازرسی را از این زندان انجام دهیم فیلم‌ها را با دقت در کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی در خصوص بازدید اعضای اعضای این کمیسیون از زندان اوین گفت: در جلسه‌ای که در زندان اوین تشکیل شد ما این فیلم‌ها را با حضور مسئولینی از قوه قضائیه و سازمان امور زندان‌ها مجدداً مورد بازبینی قرار دادیم و بازرسی از بندهای زندان‌ها داشتیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این فیلم‌ها در طی چند سال اخیر توسط دوربین‌های زندان اوین ضبط شده بود، متأسفانه از آرشیو این مجموعه خارج شده است و این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.

حجت الاسلام و المسلمین شجاعی ادامه داد: تخلف در زندان اوین محرز است و ما به این جمع‌بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده وجود دارند و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود.

وی گفت: به نظر ما بررسی‌ای که انجام دادیم برخی از ترک فعل‌ها هم متوجه برخی از مسئولین سازمان امور زندان‌ها و مدیران میانی است.

آقای شجاعی افزود: به نظر ما ترک فعل‌هایی انجام دادند و جمع‌بندی کمیسیون این است که باید با این مسئولین هم برخورد شود و باید یا استعفاء دهند یا برکنار شوند.

وی گفت: در مورد برخی از این فیلم‌ها که تخلفاتی رخ داده و متأسفانه کرامت انسانی نادیده گرفته شده، در گذشته برخوردهای لازم صورت پذیرفته بوده و مسئولین مربوطه در همان زمان متوجه این موضوع شدند و همان موقع متخلفین و خاطیان به مراجع مربوطه معرفی شدند و برخورد لازم در همان ایام صورت پذیرفته.

آقای شجاعی افزود: اما برخی از موارد هم وجود داشت که متأسفانه از دید مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این فیلم‌ها اکنون مشخص شده است و ما این‌ها در زمره ترک فعل‌ها می‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه این حوادث بسیار تلخ است گفت: تلخی این حادثه در وجود چنین اتفاقاتی در زندان اوین هست و انتشار آن چندان تلخ نیست، اما آنچه که مهم است و با بازرسی‌ای که ما انجام دادیم و با زندانیان مختلفی در بندهای مختلف از جمله بندهای عمومی، امنیتی و همچنین زنان زندانی صحبت کردیم آنچه مسلم است تضییع کرامت انسانی یک پدیده گسترده در زندان اوین یا زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نیست.

آقای شجاعی افزود: آنچه که دشمنان ما امروز تبلیغ می‌کنند که اراده‌ای در نظام برای تضییع کرامت انسانی و حقوق زندانیان وجود دارد، این قطعاً خطاست.

وی گفت: چیزی که اتفاق افتاده مربوط به تعدادی از مأمورین این مجموعه است و به نظر ما همین موارد یک مورد آن هم زیاد است و نباید تحمل شود.

آقای شجاعی افزود: به نظر ما مسأله را نباید تقلیل دهیم به خطای مباشرین در صحنه و حتماً بخشی از مدیران در این موضوع تقصیر دارند و جمع‌بندی ما این است که باید این افرادی که ترک فعل داشته‌اند و قصور داشته‌اند حتماً برکنار شوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: به نظر ما با متخلفان این واقعه باید برخورد مناسب صورت پذیرد و با کوتاهی کنندگان از مدیران باز باید برخورد شود و برکنار شوند و مهمتر از آن برای اصلاح فرآیندها و ساختارها باید فکر اساسی اندیشیده شود.

وی افزود: ساختاری که اجازه می‌دهد خطای کسی باعث تضییع حقوق زندانیان شود هم قابل تحمل نیست و نمی‌توانیم آن را به خطای یک فرد تقلیل دهیم و حتماً باید این ساختار و فرآیند مورد دقت قرار گیرد و اصلاحات اساسی در فرآیندها صورت پذیرد.

آقای شجاعی گفت: پرونده زندان اوین در باره این مورد هنوز باز است و ما از مسئولین مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت خواهیم کرد و ان شاء الله گزارش که تهیه شد و به تصویب کمیسیون رسید خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد.

Share