معاون علوم پزشکی گیلان مطرح کرد:

آتش زیر خاکستر کرونا با ۳۰۰۰ آلودگی روزانه در گیلان | شاهد افزایش مسافرت ها هستیم

معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به آغاز شیب نزولی‌خیز پنجم کرونا در گیلان، یادآور شد: طی شبانه روز گذشته ۱۶۰ بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم و در مجموع ۸۰۷ بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های گیلان بستری هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انوش دهنادی مقدم در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی بعد از تزریق واکسن، اظهار کرد: اگرچه واکسیناسیون بعد از تزریق هر دو دوز ایمنی ایجاد می کند، اما این ایمنی صد درصدی نیست.

وی با بیان اینکه با گذشت زمان انواع جهش یافته ویروس نیز وجود دارد، تصریح کرد: واکسیناسیون در برابر جهش های جدید به ما اطمینان کامل نمی دهد و لذا همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در مکان های تجمع مهم است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به ابتلای برخی از افراد واکسن زده به انواع جهش یافته ویروس کرونا حتی به صورت شدید، خاطرنشان کرد: برخی از کشورها که کل جمعیت را واکسن زده اند نیز همچنان بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید دارند.

دهنادی مقدم، با بیان اینکه دوز نخست واکسن ایمنی چندانی ایجاد نمی کند، گفت: یک ماه بعد از دوز دوم شاهد ایمنی‌زایی واکسن هستیم و در برخی از کشورها دوز سوم نیز مطرح شده که بیماران خاص همچون دیابتی ها بعد از شش ماه تا یک سال دوز سوم را تزریق می کنند لذا احتمال تزریق دوز سوم برای بیماران خاص در برنامه وجود دارد.

وی با اشاره به آغاز شیب نزولی‌خیز پنجم کرونا در گیلان، یادآور شد: طی شبانه روز گذشته ۱۶۰ بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم و در مجموع ۸۰۷ بیمار کرونایی در سطح بیمارستان های گیلان بستری هستند که ۱۶۷ نفر بدحالند.

معاون علوم پزشکی گیلان، از ۳۰۰۰ آلودگی جدید روزانه خبر داد و اضافه کرد: این عدد بالا نشان می دهد کرونا مانند آتش زیر خاکستر است و اگر پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم، دچارخیز ششم خواهیم شد؛ متاسفانه شاهد افزایش مسافرت ها به گیلان هستیم و لذا تشدید پروتکل های بهداشتی ضرورت دارد.

Share