نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شدند+ اسامی

نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نفرات برتر هر یک از گروههای آزمایشی پنجگانه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل اعلام می شود.

از استان گیلان تنها یک داوطلب به نام می‌سا شفیع پورفومنی، داوطلب گروه آزمایشی هنر رتبه چهارم کنکور را به دست آرورده است.

Share