منوچهر مهدی پور شهردار کومله شد

با پنج رای اعضای شورای شهر کومله منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار کومله انتخاب شد تا در سمت خود ابقا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شامگاه شنبه، با پنج رای اعضای شورای شهر کومله منوچهر مهدی پور به عنوان شهردار کومله انتخاب شد.

در نخستین جلسه عادی شورای شهر کومله که با دستور‌ تعیین شهردار برگزار شد، منوچهر مهدی پور با حضور در صحن شورای شهر حاضر و تشریح طرح و برنامه های خود توانست با کسب رای موافق تمام اعضای شورای شهر دوباره به عنوان شهردار کومله انتخاب شود.

Share